Υδραυλικοί Γερανοί Οχημάτων COPMA / PESCI Για Μικτό Βάρος Οχήματος έως 33ton

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων

Περιγραφή

Με χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν, οι γερανοί οχημάτων COPMA / PESCI ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο ακραίες απαιτήσεις του υποψήφιου πελάτη. Οι υδραυλικοί γερανοί οχημάτων διαθέτουν ποδαρικά σταθεροποίησης και χαρακτηρίζονται ως μία στιβαρή και ακριβής κατασκευή.

Διαθέτουν επιπλέον υδραυλικό ή ασύρματο χειριστήριο. Επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση χάρη στην ανυψωτική τους ικανότητα, η οποία είναι έως 165 tXm.