Υδραυλικοί Γερανοί Οχημάτων COPMA / PESCI Για Μικτό Βάρος Οχήματος έως 8ton

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων

Περιγραφή

Οι υδραυλικοί γερανοί COPMA / PESCI Ιταλίας είναι η αξιόπιστη λύση για τις ανυψωτικές σας εργασίες. Ανταποκρίνονται σε κάθε ανυψωτικό έργο με ασύγκριτη δύναμη και επιτυγχάνοντας τη μέγιστη απόδοση.

Η ανυψωτική ικανότητα των υδραυλικών ανυψωτικών γερανών ανέρχεται στα 8 t X m. Οι υδραυλικοί γερανοί οχημάτων διαθέτουν επίσης υδραυλικό ή ασύρματο χειριστήριο αλλά και ποδαρικά σταθεροποίησης. Είναι φιλικό προς τον υποψήφιο χειριστή και πληροί τις προδιαγραφές εργονομίας και ασφάλειας.