Ασύρματα χειριστήρια Γερανών, Γερανογεφυρών & Βαρούλκων