Επικοινωνία

Αθήνα
Λένορμαν 68 & Παλαμηδίου, 104 44 Αθήνα
τηλ.: 210 51.23.268, fax.: 210 51.34.518

Λ. Αθηνών 8-10 & Κηφισού
121 31 Περιστέρι
τηλ.: 210 51.34.345, 210 51.23.400

Θεσσαλονίκη
Νέος Κόμβος Καλοχωρίου, 570 09 Καλοχώρι, Τ.Θ. 1172
τηλ./fax.: 2310 75.19.81 2310 75.17.26