Ανυψωτικό Μηχάνημα Μετακομίσεων GEDA Umzug Lift

Ανυψωτικά μηχανήματα μετακομίσεων

Περιγραφή

Με ανυψωτική ικανότητα 250 kg και μεγάλη αντοχή, το ανυψωτικό μηχάνημα μετακομίσεων από τη σειρά GEDA Γερμανίας είναι διαιρούμενο. Το ύψος εργασίας ανέρχεται στα 18 m και 21 m και προσεγγίζει ακόμα και δύσβατα σημεία. Το μηχάνημα μετακομίσεων GEDA έχει περιστρεφόμενη και ανοιγόμενη πλατφόρμα και λειτουργεί με ρεύμα 220V. Χαρακτηριστικό του είναι το ομαλό σταμάτημα και ξεκίνημα καθώς και η προοδευτική ταχύτητα καθ’όλη τη διάρκεια των ανυψωτικών εργασιών.