Υδραυλικός Γερανός Οχήματος HMF 610K-MCS

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων & Ναυτικοί (Marine)

Περιγραφή

Ένας ευέλικτος γερανός με υψηλή ταχύτητα εργασίας και ανυψωτική ικανότητα

Ο HMF 610K-MCS είναι ένας ευέλικτος γερανός με πλήρη ταχύτητα σε ολόκληρη την περιοχή εργασίας. Το χαμηλό βάρος ιδίου βάρους του γερανού σε σύγκριση με την υψηλή ανυψωτική ικανότητα εξασφαλίζει υψηλή ικανότητα φόρτωσης και αποδοτικότητα κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση.

Είναι εξοπλισμένος με το σύστημα βραχιόνων σύνδεσης HMF single Power Plus, το οποίο εξασφαλίζει π.χ. υψηλή ταχύτητα εργασίας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση με αρπάγη.

Ο γερανός είναι επιπλέον εξοπλισμένος με υπερκάμψη 15°, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ικανός να ανυψώσει τη μέγιστη χωρητικότητα στη μέγιστη θέση υπερκάμψης.