Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο HAULOTTE HA 12 iP

Καλαθοφόρα

Περιγραφή

Η ανυψωτική ικανότητα και το ύψος εργασίας του αυτοκινούμενου καλαθοφόρου HAULOTTE HA 12 iP είναι βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος να ξεχωρίζει. Η ανυψωτική του ικανότητα είναι 230 kg και το ύψος εργασίας του ανέρχεται στα 12 m.

Είναι λοιπόν το καλαθοφόρο HAULOTTE κατάλληλο για απαιτητικά έργα αποδίδοντας στο μέγιστο βαθμό. Η ηλεκτρική πορεία και ανύψωση του αυτοκινούμενου καλαθοφόρου είναι λειτουργίες που διευκολύνουν το χειριστή κατά τη διάρκεια των ανυψωτικών εργασιών. Λειτουργεί με μπαταρίες και φορτιστή.