Υδραυλικές Πόρτες Σπαστές DAUTEL

Υδραυλικές πόρτες οχημάτων

Περιγραφή

Οι υδραυλικές σπαστές πόρτες DAUTEL Γερμανίας είναι μία αξιόπιστη και ποιοτική λύση για τον ανυψωτικό σας εξοπλισμό. Η ανυψωτική τους ικανότητα ανέρχεται στα 1000 kg και στα 1500 kg.

Οι διαστάσεις της πλατφόρμας φόρτωσης ωστόσο δεν είναι προκαθαρισμένες αλλά διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη. Λειτουργούν επίσης με ρεύμα 12V ή 24V. Οι υδραυλικές σπαστές πόρτες, κατασκευασμένες από αλουμίνιο διαθέτουν κεντρικό πίνακα, ποδοστείρια ή χειρίστηριο ή ασύρματο χειριστήριο.

Έντυπα