Πλαγιοφορείς Γερανογέφυρας DONATI

Πλαγιοφορείς γερανογέφυρας

Περιγραφή

Οι πλαγιοφορείς γερανογέφυρας DONATI της σειράς DGT Ιταλίας διαθέτουν ράουλα διαφόρων διαμέτρων. Ειδικότερα, τα ράουλα έχουν διάμετρο Φ125, Φ160, Φ200, Φ315, Φ400. Η ταχύτητα των πλαγιοφορέων γερανογέφυρας είναι είτε μονή είτε διπλή. Υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα λειτουργίας και μέσω Inventer.

Οι πλαγιοφορείς γερανογέφυρας Donati έχουν τρία χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και η παράδοσή τους στον υποψήφιο πελάτη γίνεται κατόπιν παραγγελίας.

Έντυπα