Γερανογέφυρες Κρεμαστές

Γερανογέφυρες

Περιγραφή

Τηρώντας τους τελευταίους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Eurocode), στην εταιρεία μας ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να αναζητήσει κρεμαστές γερανογέφυρες ακόμα και χαμηλής κρέμασης. Η μελέτη και η κατασκευή κρεμαστών γερανογεφυρών  με υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα είναι για εμάς προτεραιότητα, ώστε ο υποψήφιος πελάτης να ικανοποιήσει ακόμα και τις πιο ακραίες απαιτήσεις του.

Η ανυψωτική ικανότητα της κρεμαστής γερανογέφυρας ανέρχεται από 800 kg έως και 10000 kg. Επιπλέον η ταχύτητα ανύψωσης βαρούλκου, η ταχύτητα φορείου και η ταχύτητα πορείας της γερανογέφυρας μπορεί να είναι μονή, διπλή ή Inventer. Ο υποψήφιος πελάτης λαμβάνει πιστοποιητικό και σήμανση του οχήματος CE  αλλά και πιστοποίηση της γερανογέφυρας από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Ο στόχος μας δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γερανογεφυρών και για αυτό υπάρχει το συμβόλαιο συντήρησης του ανυψωτικού μηχανήματος για τον υποψήφιο πελάτη.