Καλάθι Εργασίας FARAONE Elevah 50/65 MOVIE

Καλαθοφόρα

Περιγραφή

Το καλάθι εργασίας Faraone Elevah 50 / 65 Movie είναι καθέτου ανυψώσεως και αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα μοντέλα.

Η κατασκευή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καλαθιού εργασίας είναι υψηλών προδιαγραφών και παρέχουν ασφάλεια στο χειριστή κατά τη διάρκεια της ανυψωτικής εργασίας. Με ύψος εργασίας 5 m ή 6,5 mκαι ανυψωτική ικανότητα που ανέρχεται στα 200 kg, το καλάθι εργασίας Faraone Elevah 50 / 65 Movie χαρακτηρίζεται ανθεκτικό και με μεγάλη αντοχή.

Λειτουργεί με μπαταρία και περιλαμβάνει φορτιστή καθώς τόσο η πορεία του όσο και η λειτουργία ανύψωσης είναι ηλεκτρικού τύπου.