Καλαθοφόρα Οχήματα Αρθρωτού Τύπου

Οχήματα με καλάθι

Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει καλαθοφόρα οχήματα αρθρωτού τύπου κατόπιν επιλογής του υποψήφιου πελάτη – χειριστή. Το ύψος εργασίας των καλαθοφόρων οχημάτων αρθρωτού τύπου είναι έως και 14 m ενώ η ανυψωτική τους ικανότητα ανέρχεται στα 200 Kg. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται το καλαθοφόρο είτε από το καλάθι είτε από τη βάση.

Το καλαθοφόρο μηχάνημα αρθρωτού τύπου διαθέτει ποδαρικά ευστάθειας καθώς και σύστημα ασφαλείας μεταξύ ποδαρικών και βραχίονα. Ειδικότερα, ο βραχίονας δεν δουλεύει αν τα ποδαρικά ευστάθειας δεν έχουν πατήσει στο έδαφος. Το σύστημα υπερφόρτωσης του καλαθοφόρου βοηθά το χειριστή στην ανύψωση.