Καλαθοφόρα Οχήματα Τηλεσκοπικού Τύπου

Οχήματα με καλάθι

Περιγραφή

Τα καλαθοφόρα οχήματα τηλεσκοπικού τύπου έχουν δύο αρθρώσεις και υδραυλική ανάπτυξη. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των τηλεσκοπικών καλαθοφόρων είναι ο χειρισμός τους είτε από το καλάθι είτε από τη βάση. Η ανυψωτική ικανότητα των τηλεσκοπικών καλαθοφόρων είναι 200 kg και το ύψος εργασίας τους ανέρχεται στα 23 m.

Διαθέτουν επίσης συστήματα υπερφόρτωσης καθώς και ποδαρικά ευστάθειας. Μεταξύ ποδαρικών και βραχίονα υπάρχει σύστημα ασφαλείας κατά το οποίο αν τα ποδαρικά δεν έχουν πατήσει στο έδαφος, ο βραχίονας δεν δουλεύει. Τα καλαθοφόρα οχήματα τηλεσκοπικού τύπου είναι οχήματα κατόπιν επιλογής.