Καλαθοφόρο Αυτοκινούμενο ΗAULOTTE H 14 TX

Καλαθοφόρα

Περιγραφή

Το αυτοκινούμενο καλαθοφόρο Haulotte H 14 TX αποτελεί μία εξαιρετική κατασκευή οχήματος εξασφαλίζοντας στο χειριστή την ομαλή λειτουργία και τη μέγιστη απόδοση κατά τη διάρκεια των ανυψωτικών εργασιών. Η All Terrain χρήση (4Χ4) του αυτοκινούμενου καλαθοφόρου είναι το βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου Ηaulotte H 14 TX.

Με ύψος εργασίας 14,07 m το αυτοκινούμενο καλαθοφόρο ανταποκρίνεται και στις πιο απαιτητικές εργασίες. Σε συνδυασμό με την ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος που ανέρχεται στα 230 kg, το αυτοκινούμενο καλαθοφόρο ξεχωρίζει για τη δύναμή του. Το καλαθοφόρο είναι πετρελαιοκίνητο με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Έντυπα