Κινητές Ράμπες Φορτώσεων TM PEDANE

Ράμπες, πόρτες, σταθμοί φόρτωσης

Περιγραφή

Με ανυψωτική ικανότητα 8000 kg , οι κινητές ράμπες φορτώσεων ΤΜ Pedane Ιταλίας ανταποκρίνονται στις πιο ακραίες απιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ανυψωτικού έργου. Έχουν μήκος έως και 14000 mm και πλάτος έως 2390 mm. Ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των κινητών ραμπών PEDANE επικοινωνώντας με τους ειδικούς συμβούλους της εταιρείας μας.

Έντυπα