Κινητές Ράμπες Φορτώσεων BUTT

Ράμπες, πόρτες, σταθμοί φόρτωσης

Περιγραφή

Οι κινητές ράμπες φορτώσεων BUTT Γερμανίας έχουν εξαιρετικές δυνατότητες για κάθε ανυψωτικό έργο του υποψήφιου πελάτη. Έχουν ανυψωτική ικανότητα έως και 12000 kg και μήκος έως και 14800 mm. Το πλάτος αντίστοιχα των κινητών ραμπών φορτώσεων ανέρχεται στα 2300 mm. Υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρική ανύψωση καθώς και μετακίνησης από περονοφόρο.