Κρεμαστές Πλατφόρμες Προσωρινού Τύπου SKY MAN

Κρεμαστές πλατφόρμες

Περιγραφή

Oι κρεμαστές πλατφόρμες προσωρινού τύπου SKY MAN International Βελγίου έχουν ανυψωτική ικανότητα 240 kg. Το μήκος της κρεμαστής πλατφόρμας τύπου SKY MAN ανέρχεται σε 1 m (καλάθι) έως και 16 m. Το ύψος εργασίας είναι έως και 100 m.

Η κρεμαστή πλατφόρμα διαθέτει ηλεκτρικούς μηχανισμούς συρματόσχοινου καθώς και συστήματα ασφαλείας. Επίσης διαθέτει και κεντρικό πίνακα χειρισμού που διευκολύνει το χειριστή κατά τη διάρκεια των ανυψωτικών εργασιών. Η εταιρεία μας διαθέτει και ειδικές κρεμαστές πλατφόρμες για δεξαμενές και πύργους ψύξης με διέλευση από ανθρωποθυρίδα. Οι κρεμαστές πλατφόρμες προσωρινού τύπου SKY MAN χρειάζονται για τη λειτουργία τους πιστοποιητικό CE.