Κρεμαστές Πλατφόρμες MONORAIL

Κρεμαστές πλατφόρμες

Περιγραφή

Οι κρεμαστές πλατφόρμες τύπου Monorail SKY MAN International Βελγίου έχουν ανυψωτική ικανότητα 240 kg. Το μήκος της κρεμαστής πλατφόρμας είναι από 1 Kg (καλάθι) έως και 5 kg. Το ύψος εργασίας της κρεμαστής πλατφόρμας είναι έως και 100 m.

Οι κρεμαστές πλατφόρμες Monorail SKY MAN διαθέτουν ηλεκτρικούς μηχανισμούς συρματόσχοινου και κεντρικό πίνακα χειρισμού.
Επίσης, τα συστήματα ασφαλείας των πλατφορμών Monorail SKY MAN διαθέτουν συστήματα ασφαλείας που θέτουν ως προτεραιότητα το χειριστή. Για κάθε τύπου κτιρίου γίνεται μελέτη για κρεμαστές πλατφόρμες ειδικού τύπου monorail.