Ναυτικοί Γερανοί (Marine) COPMA / PESCI

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων

Περιγραφή

Οι ναυτικοί υδραυλικοί γερανοί COPMA / PESCI Ιταλίας ή αλλιώς marine έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά τηρώντας ακόμα και τις υψηλότερες προδιαγραφές. Αποδίδουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό χάρη στην ανυψωτική τους ικανότητα η οποία είναι έως 65 tXm. Υπάρχει η δυνατότητα για υδραυλικό ή ασύρματο χειριστήριο.

Η εταιρεία μας επίσης επεξεργάζεται ειδικά το ανυψωτικό όχημα για θαλάσσιο περιβάλλον ενώ συγχρόνως παρέχει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα για θαλάσσια χρήση.