Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI ALFA M evo

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το ARMANNI ALFA M evo Ιταλίας ανυψωτικό περονοφόρο πεζού χειριστού διακρίνεται για τα χαρακτηριστικά του που ξεπερνούν τις πιο ακραίες απαιτήσεις του υποψήφιου πελάτη – χειριστή. Το ανυψωτικό περονοφόρο έχει ανυψωτική ικανότητα που ποικίλλει από 250 kg, 500 kg και φτάνει έως και 1000 kg. Η ανύψωση του περονοφόρου ARMANNI γίνεται χειροκίνητα. Επιπλέον το ύψος ανυψώσεως του περονοφόρου είναι 800 mm και 1600 mm. Χαρακτηριστικό του ανυψωτικού περονοφόρου ARMANNI ALFA M evo που το κάνει να ξεχωρίζει είναι τα μεταβαλλόμενα πιρούνια που διαθέτει 800 mm και 1000 mm. Η πορεία του ανυψωτικού είναι επίσης χειροκίνητη και η αντλία που διαθέτει είναι τύπου Quick Lift.

Έντυπα