Περονοφόρο Ανυψωτικό Qteck Γερμανίας

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το ανυψωτικό περονοφόρο πεζού χειριστού Qteck Γερμανίας είναι το κατάλληλο μηχάνημα για ανυψωτικές εργασίες υπαιθρίων χώρων και εντός εργοταξίου. Η πορεία του περονοφόρου Qteck Γερμανίας είναι χειροκίνητη όπως και η λειτουργία ανύψωσης. Μάλιστα η ανυψωτική ικανότητα του χειροκίνητου περονοφόρου ανέρχεται στα 1000 kg. Το ύψος ανυψώσεως του ανυψωτικού μηχανήματος είναι 1570 mm ή 2500 mm ή 3000 mm. Διαθέτει επίσης σταθερά πιρούνια 1145 mm. Οι ανθεκτικοί τροχοί του ανυψωτικού μηχανήματος Qteck Γερμανίας είναι τύπου nylon και έχουν ασύγκριτη δύναμη κατά την κίνηση του μηχανήματος.

Έντυπα