Ανυψωτικό Αναβατόριο Κλιματιστικών & Υλικών Hammer 10 KUZAR

Αναβατόρια κλιματιστικών, γυψοσανίδων, show & φωτοβολταϊκών

Περιγραφή

To ανυψωτικό αναβατόριο κλιματιστικών & υλικών Hammer 10 KUZAR έχει ύψος ανυψώσεως 3,2 m. Η ανυψωτική ικανότητα του ανυψωτικού αναβατορίου κλιματιστικών & υλικών Hammer 10 KUZAR  είναι 125 Kg.