Ανυψωτικό Αναβατόριο Κλιματιστικών & Υλικών Hammer CW KUZAR

Αναβατόρια κλιματιστικών, γυψοσανίδων, show & φωτοβολταϊκών

Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει τα μοντέλα ανυψωτικών αναβατορίων κλιματιστικών και υλικών Hammer CW 56 & Hammer CW 73. Το ύψος ανυψώσεως ανέρχεται στα 5,6 m και 7,3 m αντίστοιχα και η ανυψωτική ικανότητα του αναβοτορίου στα 300Kg.