Ανυψωτικό – Αναβατόριο SUMNER

Αναβατόρια κλιματιστικών, γυψοσανίδων, show & φωτοβολταϊκών

Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει τα μοντέλα 2208 και 2210 για το ανυψωτικό αναβατόριο SUMNER Contractor Αμερικής. Το ύψος ανυψώσεως ανέρχεται στα 2,40 m και 3 m αντίστοιχα και η ανυψωτική ικανότητα του αναβοτορίου στα 165 Kg.

Έντυπα