Ράφια Τύπου Mobile Racking

Ράφια

Περιγραφή

Τα ράφια τύπου mobile racking ARMES Ιταλίας διακρίνονται για την ηλεκτροκίνητη μετακίνησή τους. Πρόκειται για ράφια που είναι τοποθετημένα επί μόνιμων τροχιών στο έδαφος.Έχουν μεγάλη αντοχή και είναι μία στιβαρή και ακριβής κατασκευή.

Έντυπα