Ράφια Τύπου Push Back

Ράφια

Περιγραφή

Τα ράφια τύπου push back από την ARMES Ιταλίας αποτελεί μία αξιόπιστη λύση. Αποθηκεύουν έως τέσσερις παλέτες σε βάθος βασισμένο σε λειτουργία FIFO.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό σύμβουλο της εταιρείας μας και βρείτε τα ράφια που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.

Έντυπα