Υδραυλικός Γερανός Οχήματος HMF 2243Z-RCS

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων & Ναυτικοί (Marine)

Περιγραφή

Ένας γερανός ανθεκτικός στη φθορά

Ο HMF 2243Z-RCS ελέγχεται με ασύρματο τηλεχειρισμό και είναι στάνταρ εξοπλισμένος με το σύστημα HDL/HD5 της HMF που παρέχει αυξημένη ανυψωτική ικανότητα όταν χρειάζεται.

Ο γερανός συνδυάζει πολύ χαμηλό ύψος με μεγάλη εμβέλεια, επίπεδη επιφάνεια τοποθέτησης σε θέση στοιβασίας και ακόμη και μεταφορά σε αυτή τη θέση με περιστροφικό.

Επιπλέον, ο γερανός μπορεί να παραδοθεί με το εξαρτώμενο από το φορτίο σύστημα EVS της HMF, το οποίο παρακολουθεί και διασφαλίζει τη σταθερότητα.

Σύστημα SafeFold για ελεγχόμενο ξεδίπλωμα του γερανού

Η λειτουργία SafeFold προστατεύει τους κυλίνδρους και τη δομή του γερανού 2243Z κατά τη διέλευση από το νεκρό σημείο του. Το σύστημα επιβραδύνει την κίνηση του βραχίονα πριν φτάσει στο νεκρό σημείο.

Επιπλέον, το σύστημα περιορίζει την πίεση λαδιού όταν ο κύλινδρος του βραχίονα φτάσει στο τέλος της διαδρομής για να αποτρέψει τη ζημιά στον κύλινδρο.

Ο περιορισμός της ταχύτητας και της πίεσης λαδιού επεμβαίνει αυτόματα, αλλά ο χειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει τους μοχλούς του ασύρματου τηλεχειριστηρίου για να ξεδιπλώσει τον γερανό.