Υδραυλικός Γερανός Οχήματος HMF 2530L-RCS

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων & Ναυτικοί (Marine)

Περιγραφή

Ένας ισχυρός και ευέλικτος γερανός

Ο γερανός HMF 2530L-RCS είναι ένας γερανός μακρύς βραχίονα που αναπτύχθηκε για απαιτητικούς επαγγελματίες που απαιτούν ασύρματο τηλεχειρισμό του γερανού. Ο γερανός διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό καθώς και γρήγορη και εύκολη καθημερινή συντήρηση.

Η υψηλής ποιότητας επιφανειακή επεξεργασία EQC (Environmentally friendly Quality Coating) της HMF εξασφαλίζει μια ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική επιφάνεια, η οποία επιτρέπει στον γερανό να διατηρεί υψηλή αξία μεταπώλησης.

Οι γερανοί μακρύς βραχίονας της HMF είναι εξοπλισμένοι με σύστημα ασφαλείας RCL, το οποίο είναι ένα σύστημα ασφαλείας ανεξάρτητο από τις ενέργειες του χειριστή. Μέσω της παρακολούθησης της τρέχουσας ροπής φορτίου στον γερανό και των συνθηκών εργασίας, το σύστημα ασφαλείας RCL προστατεύει τον γερανό από υπερφόρτωση και επακόλουθη βλάβη.

Επιπλέον, ο γερανός μπορεί να παραδοθεί με το εξαρτώμενο από το φορτίο σύστημα EVS της HMF, το οποίο παρακολουθεί και διασφαλίζει την ευστάθεια.