Χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων ARMANNI

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Η Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε. διαθέτει χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων ARMANNI Ιταλίας.

Η ανύψωση του φορτίου γίνεται με χειροκίνητο τρόπο μέσω αντλίας και έχει ανυψωτική ικανότητα από 500 kg έως 1000 kg. Το ύψος ανυψώσεως  των χειροκίνητων ψαλιδωτών τραπεζιών, κατάλληλα για φορτία, ανέρχεται στα 1300 mm. Επίσης το χειροκίνητο ψαλιδωτό τραπέζι διαθέτει τροχους με φρένο για την ευκολότερη μετακίνηση.