Πύργος Φωτισμού GENERAC TOWER LIGHT Hydromaxilight 8.2m

Γεννήτριες - Πύργοι φωτισμού

Περιγραφή

Ο Hydromaxilight 8.2m πύργος φωτισμού Generac Tower αποτελεί μία αξιόπιστη και ασφαλή λύση για τον υποψήφιο πελάτη. Κύρια χαρακτηριστικά του πύργου φωτισμού είναι το μέγιστο ύψος του που ανέρχεται στα 8.2m αλλά και η χειροκίνητη κάθοδος ασφαλείας.
Ο πύργος φωτισμού Hydromaxilight χρησιμοποιεί λάμπες αλογόνου και διαθέτει ποδαρικά ευστάθειας.

Συνδυαστικά με τον τηλεσκοπικό ιστό και το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης, ο πύργος φωτισμού είναι σταθερός και εξασφαλίζει στον υποψήφιο πελάτη ασφάλεια και υψηλή απόδοση. Ο πύργος φωτισμού χρησιμοποιεί λάμπες αλογόνου και για την κάθε λάμπα υπάρχει χωριστός διακόπτης.

Ο Hydromaxilight πύργος φωτισμού έχει δύο πολύ ισχυρές δυνατότητες. Αφενός η περιστροφή του τηλεσκοπικού ιστού έως και 340 μοίρες και αφετέρου τη δυνατότητα λειτουργίας του πύργου φωτισμού με ταχύτητα ανέμου έως και 80km/h. Η προστασία του πύργου φωτισμού είναι τύπου ΙΡ55.

Έντυπα