Πύργος Φωτισμού GENERAC TOWER LIGHT Linktower

Γεννήτριες - Πύργοι φωτισμού

Περιγραφή

Ο πύργος φωτισμού Generac Tower Light Ιταλίας λειτουργεί χωρίς γεννήτρια και διαθέτει ποδαρικά ευστάθειας. Ο τύπος Linktower καθώς και το μέγιστο ύψος ανέρχεται στα 7 m. Ο συγκεκριμένος πύργος φωτισμού έχει τηλεσκοπικό ιστό με χειροκίνητο σύστημα ανύψωσης.

Επιπλέον, ο πύργος φωτισμού έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με ταχύτητα ανέμου έως και 80 Km/h. Υπάρχει ξεχωριστός διακόπτης για κάθε λάμπα καθώς και trolley μεταφοράς και διατίθενται λάμπες αλογόνου. Η προστασία του πύργου φωτισμού είναι IP55.

Έντυπα