Καλαθοφόρα Οχήματα Τηλεσκοπικού Τύπου με Jib

Οχήματα με καλάθι

Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει καλαθοφόρα οχήματα τηλεσκοπικού τύπου με Jib. Η ανυψωτική ικανότητα των τηλεσκοπικών καλαθοφόρων είναι έως και 500 kg. Επιπλέον το ύψος εργασίας ανέρχεται έως και τα 112 m ανταπεξέρχοντας στις πιο απαιτητικές εργασίες. Ο χειριστής του μηχανήματος έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται το τηλεσκοπικό καλαθοφόρο από το καλάθι και από τη βάση.

Το τηλεσκοπικό καλαθοφόρο διαθέτει προαιρετικά και ασύρματο χειριστήριο για την καλύτερη και πιο ομαλή λειτουργία του οχήματος. Επίσης, το καλαθοφόρο τηλεσκοπικού τύπου έχει ποδαρικά ευστάθειας, τα οποία αν δεν έχουν πατήσει στο έδαφος ο βραχίονας δεν δουλεύει. Το σύστημα υπερφόρτωσης του τηλεσκοπικού καλαθοφόρου είναι άμεσα απαραίτητο για την προστασία από την υπερφόρτωση προς αποφυγή ατυχήματος. Το όχημα είναι διαθέσιμο κατόπιν επιλογής.