Κινητές Αποθήκες GIESSE

Ράμπες, πόρτες, σταθμοί φόρτωσης

Περιγραφή

Η Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε. διαθέτει κινητές αποθήκες GIESSE Ιταλίας με μεγάλη αντοχή και εξαιρετική ανθεκτικότητα. Οι κινητές αποθήκες GIESSE επιτρέπουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση οχημάτων κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.