Παλετοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού ARMANNI Discovery Compact AC

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το παλετοφόρο ανυψωτικό πεζού χειριστού ARMANNI Discovery Compact AC evo Ιταλίας μεταφέρει με ασφάλεια φορτία μεγάλου βάρους και προϊόντα. Η πορεία του ανυψωτικού παλετοφόρου είναι ηλεκτρική καθώς και η λειτουργία ανύψωσης των φορτίων ή προϊόντων. Ο κινητήρας που διαθέτει το ανυψωτικό παλετοφόρο Discovery Compact AC είναι τύπου ac και ανθεκτικός, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του παλετοφόρου.

Η εξαιρετική ανυψωτική ικανότητα του ARMANNI παλετοφόρου ανέρχεται στα 2000 kg και διακρίνεται για την ισχυρή απόδοση που έχει ως αποτέλεσμα. Το ύψος ανυψώσεως είναι 200 mm ενώ το μήκος των σταθερών πιρουνιών είναι 1150 mm. Το παλετοφόρο ανυψωτικό πεζού χειριστού ARMANNI Discovery Compact AC διαθέτει φορτιστή ενσωματωμένο και λειτουργεί με μπαταρία 24 Volt.

Έντυπα