Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού ARMANNI Smart DL ac evo Ιταλίας

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το ανυψωτικό ηλεκτρικό παλετοφόρο πεζού χειριστού ARMANNI Smart DL ac evo Ιταλίας διακρίνεται για την αντοχή του στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας, την εργονομία αλλά και την ασφάλεια που παρέχει στον υποψήφιο χειριστή. Βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου ανυψωτικού ηλεκτρικού παλετοφόρου είναι η δυνατότητα αρχικής ανύψωσης περονών.

Τόσο η ανύψωση όσο και η πορεία του ηλεκτρικού παλετοφόρου πεζού χειριστή γίνεται ηλεκτρικά. To ηλεκτρικό παλετοφόρο ανύψωσης λειτουργεί με μπαταρίας 24 Volt και έχει ενσωματωμένο φορτιστή. Ο κινητήρας τύπου ac που διαθέτει το Smart DL ac evo ηλεκτρικό παλετοφόρο είναι ανθεκτικός και επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Τα πιρούνια που διαθέτει το ηλεκτρικό παλετοφόρο ARMANNI έχουν μήκος 1150 mm και δεν μεταβάλλονται. Το ύψος ανυψώσεως επίσης του ηλεκτρικού παλετοφόρου Smart DL ac evo είναι 1400 mm έως 200 mm ενώ παράλληλα η ανυψωτική ικανότητα του ανέρχεται στα 1000 kg και στα 1800 kg.