Παλετοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού ARMANNI Smart DL ac evo Ιταλίας

Παλετοφόρα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το ανυψωτικό παλετοφόρο πεζού χειριστού ARMANNI Smart DL ac evo Ιταλίας διακρίνεται για την αντοχή του στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας, την εργονομία αλλά και την ασφάλεια που παρέχει στον υποψήφιο χειριστή. Βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου ανυψωτικού παλετοφόρου είναι η δυνατότητα αρχικής ανύψωσης περονών.

Τόσο η ανύψωση όσο και η πορεία του παλετοφόρου πεζού χειριστή γίνεται ηλεκτρικά. To παλετοφόρο ανύψωσης λειτουργεί με μπαταρίας 24 Volt και έχει ενσωματωμένο φορτιστή. Ο κινητήρας τύπου ac που διαθέτει το Smart DL ac evo παλετοφόρο είναι ανθεκτικός και επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Τα πιρούνια που διαθέτει το παλετοφόρο ARMANNI έχουν μήκος 1150 mm και δεν μεταβάλλονται. Το ύψος ανυψώσεως επίσης του παλετοφόρου Smart DL ac evo είναι 1400 mm έως 200 mm ενώ παράλληλα η ανυψωτική ικανότητα του ανέρχεται στα 1000 kg και στα 1800 kg.