Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού ARMANNI Smart Light evo Ιταλίας

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το ηλεκτρικό ανυψωτικό παλετοφόρο πεζού χειριστού ARMANNI Smart Light evo Ιταλίας, με ασύγκριτα τεχνικά χαρακτηριστικά,  ανταπεξέρχεται στις δύσκολες συνθήκες εργασίας με μεγάλη επιτυχία και παραμένοντας ανθεκτικό. Έχει μεγάλη ανυψωτική ικανότητα που ανέρχεται στα 1500 kg. Επίσης η πορεία του ανυψωτικού παλετοφόρου καθώς και η ανύψωση του είναι ηλεκτρικές και λειτουργεί με μπαταρίες 24 Volt καθώς και ενσωματωμένο φορτιστή. Το ARMANNI SMART LIGHT evo ανυψωτικό παλετοφόρο διαθέτει σταθερά πιρούνια 1150 mm και το μέγιστο ύψος ανυψώσεως που επιτυγχάνεται είναι τα 200 mm.