Περονοφόρα Ανυψωτικά Ηλεκτρικά & Παλετοφόρα ΙΝΟΧ

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρικά ανυψωτικά περονοφόρα καθώς και παλετοφόρα τύπου INOX. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των INOX ανυψωτικών περονοφόρων και παλετοφόρων καθιστούν τα ανυψωτικά μηχανήματα το κατάλληλο εργαλείο για ανυψωτικές εργασίες σε επαγγελματικούς χώρους.

Τα INOX περονοφόρα και παλετοφόρα είναι τύπου πεζού χειριστού και υπάρχει ειδική κατεργασία για λειτουργία σε περιβάλλον με υγρασία ή ακόμα και νερό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για μελέτη και κατασκευή ειδικών μοντέλων περονοφόρων και παλετοφόρων INOX για χώρους επεξεργασίας τροφίμων, φαρμάκων κ.λπ. Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς συμβούλους της εταιρείας μας για την καταλληλότερη επιλογή του ανυψωτικού μηχανήματος.