Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI ALFA 12V evo

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Για την ασύγκριτη δύναμη και την ισχυρή απόδοση ξεχωρίζει το περονοφόρο ανυψωτικό πεζού χειριστού ARMANNI ALFA 12V evo Ιταλίας. Με ανυψωτική ικανότητα 500 kg και 1000 kg, το ανυψωτικό περονοφόρο ικανοποιεί και τις πιο ακραίες απαιτήσεις αλλά και ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ανυψωτικών εργασιών και μεταφοράς φορτίων.

Η πορεία του περονοφόρου ALFA 12V evo γίνεται χειροκίνητα ενώ αντίθετα η ανύψωση του γίνεται ηλεκτρικά. Το ανυψωτικό περονοφόρο διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή και λειτουργεί με μπαταρία 12 Volt. Τα πιρούνια που διαθέτει το ALFA 12V evo είναι μεταβαλλόμενα και έχουν μήκος 800 mm και 1000 mm. Το ύψος ανυψώσεως που επιτυγχάνεται από το αποδοτικό ανυψωτικό περονοφόρο είναι 2500 mm, 3000 mm και 3500 mm.

Έντυπα