Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI ALFA MGF evo

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το περονοφόρο ανυψωτικό τύπου πεζού χειριστού από τον κορυφαίο κατασκευαστή ARMANNI είναι κατάλληλο για την ανύψωση βαρελιών. Το μοντέλο του ανυψωτικού περονοφόρου ALFA MGF evo Ιταλίας ανταπεξέρχεται με ευκολία στην ανύψωση βαρελιών καθώς η ανυψωτική του ικανότητα είναι 300 kg. Το ύψος ανυψώσεως του περνοφόρου είναι 1600 mm και η λειτουργία ανύψωσης γίνεται χειροκίνητα. Η πορεία του επίσης είναι χειροκίνητη και η αντλία που χρησιμοποιεί το ARMANNI ALFA MGF evo ανυψωτικό περονοφόρο χρησιμοποιεί αντλία τύπου Quick Lift. Το συγκεκριμένο ανυψωτικό περονοφόρο χαρακτηρίζεται ως ένα ανθεκτικό και αποδοτικό σε κάθε είδους ανυψωτική εργασία μηχάνημα.