Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI DELTA E/UB AC evo

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία περονοφόρων ανυψωτικών πεζού χειριστού από τον κατασκευαστή ARMANNI. Συγκεκριμένα το μοντέλο ανυψωτικού περονοφόρου ARMANNI DELTA E/UB AC evo έχει ηλεκτρική πορεία και ανύψωση και είναι απλό προς τη χρήση του. Ο κινητήρας που χρησιμοποιεί είναι τύπου ac και η ανυψωτική ικανότητα του είναι 1200 kg και 1500 kg, ικανοποιώντας έτσι τις βασικές ανάγκες του υποψήφιου χειριστή κατά τη διάρκεια του έργου.

Για μεγαλύτερη αυτονομία, το περονοφόρο ανυψωτικό λειτουργεί με μπαταρίες 24 Volt και διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή. Το ύψος ανυψώσεως που επιτυγχάνεται είναι 1600 mm, 2500 mm, 3000 mm και 3500 mm. Τα πιρούνια μάλιστα που διαθέτει το ανυψωτικό περονοφόρο ARMANNI DELTA E/UB AC evo  έχουν μήκος 1150 mm και δεν μεταβάλλονται. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πλατφόρμας χειριστού για το μοντέλο UB.

Έντυπα