Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI SPEEDY PLUS evo

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το περονοφόρο ανυψωτικό πεζού χειριστού ARMANNI Speedy Plus evo Ιταλίας είναι μία αξιόπιστη λύση για τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων έως και 1200 kg. Η ανύψωση των φορτίων είναι ηλεκτρική όπως και η πορεία του περονοφόρου ανυψωτικού. Το ύψος ανυψώσεως που επιτυγχάνεται είναι 1600 mm. Παράλληλα, τα πιρούνια που διαθέτει το ανυψωτικό περονοφόρο ARMANNI SPEEDY PLUS evo είναι σταθερά και το ύψος τους είναι 1150 mm. Η λειτουργία του ανυψωτικού περονοφόρου είναι με μπαταρίες 24 Volt και διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή για τη μεγαλύτερη αυτονομία του μηχανήματος.