Χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων Qteck Γερμανίας

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Τα χειροκίνητα ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων Qteck Γερμανίας έχουν υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά και έχουν ασύγκριτη δύναμη. Η ανυψωτική λειτουργία των ψαλιδωτών τραπεζιών Qteck γίνεται χειροκίνητα μέσω αντλίας που ελέγχει ο υποψήφιος χειριστής.

Η ανυψωτική ικανότητα των χειροκίνητων ψαλιδωτών τραπεζιών ανέρχεται στα 200 kg, 500 kg, 800 kg και 1000kg και επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοση κατά τις ανυψωτικές εργασίες. Επίσης το χειροκίνητο ψαλιδωτό τραπέζι ξεχωρίζει για το ύψος ανυψώσεως του που είναι 1250 mm. Διαθέτει επίσης τροχούς με φρένο με στόχο τη μετακίνηση με ασφάλεια και ευκολία.