Ανυψωτικά Ψαλιδωτά Τραπέζια Φορτίων ARMANNI

Ανυψωτικά Ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων & κινητές ράμπες φόρτωσης

Περιγραφή

Ο υποψήφιος πελάτης μπορεί να αναζητήσει στην εταιρεία μας ανυψωτικά ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων. Κατασκευασμένα από τον κορυφαίο και αξιόπιστο οίκο ARMANNI Ιταλίας, τα ανυψωτικά ψαλιδωτά τραπέζια φορτίων έχουν υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ανυψωτική ικανότητα, η οποία ανέρχεται από 500 kg έως και 8000 kg και το ύψος εργασίας είναι έως 3600 mm.

Επίσης, η ανύψωση γίνεται μέσω ηλεκτροϋδραυλικής αντλίας. Tα ανυψωτικά ψαλιδωτά τραπέζια ARMANNI διαθέτουν πίνακα με χειριστήριο χαμηλής τάσης καθώς και προστατευτική μπάρα. Υπάρχει τέλος η δυνατότητα για ειδικές κατασκευές.