Πύργος Φωτισμού GENERAC TOWER LIGHT CTF Hall 5.3m

Γεννήτριες - Πύργοι φωτισμού

Περιγραφή

Ο πύργος φωτισμού Generac Tower Light Ιταλίας είναι τύπου CTF Hall 5.3m με μέγιστο ύψος 5.3 m. Η λειτουργία του είναι χωρίς γεννήτρια και διαθέτει τηλεσκοπικό ιστό του οποίου η ανύψωση του γίνεται χειροκίνητα. Η χειροκίνητη περιστροφή του ιστού έχει δυνατότητα 360 μοίρες.

Ο πύργος φωτισμού έχει μεγάλη αντοχή και δύναμη καθώς έχει δυνατότητα λειτουργίας με ταχύτητα ανέμου έως και 80km/h. Ο CTF Hall 5.3m πύργος φωτισμός χρησιμοποιεί λάμπες αλογόνου και έχει προστασία τύπου ΙΡ55.

Έντυπα