Ηλεκτρικό Παλετοφόρο Ανυψωτικό Πεζού χειριστού ARMANNI Discovery AC evo

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το ηλεκτρικό παλετοφόρο ARMANNI DISCOVERY AC evo Ιταλίας πεζού χειριστού ανυψωτικό διακρίνεται για τη μεγάλη ανυψωτική ικανότητα που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του. Ειδικότερα, η ανυψωτική ικανότητα του ηλεκτρικού παλετοφόρου ARMANNI ανέρχεται στα 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg και 4000 kg. Ο κινητήρας που χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό παλετοφόρο είναι τύπου ac και διατηρεί την απόδοση του μηχανήματος σε υψηλά επίπεδα.

Η ανύψωση και η πορεία του ηλεκτρικού παλετοφόρου Discovery AC evo γίνεται με ηλεκτρικό τρόπο. Η ομαλή λειτουργία του παλετοφόρου εξασφαλίζεται με μπαταρίες 24 Volt και με τον ενσωματωμένο φορτιστή που διαθέτει το ανυψωτικό μηχάνημα. Τα πιρούνια του παλετοφόρου ανυψωτικού πεζού χειριστού είναι σταθερά και το μήκος τους ανέρχεται στα 1150 mm καθώς και το ύψος ανυψώσεως στα 200 mm.