Περονοφόρο Ανυψωτικό ARMANNI MASTER LIGHT evo

Ηλεκτρικά Παλετοφόρα & Χειροκίνητα και περονοφόρα πεζού χειριστή-αποθήκης

Περιγραφή

Το περονοφόρο ανυψωτικό ARMANNI Master Light evo Ιταλίας είναι τύπου πεζού χειριστή και είναι απλή και φιλική για τον υποψήφιο χειριστή. Η πορεία καθώς και η ανυψωτική λειτουργία του περονοφόρου ARMANNI είναι ηλεκτρική. Η ανυψωτική ικανότητα του ARMANNI MASTER LIGHT περονοφόρου είναι 1000 kg ενώ το ύψος ανυψώσεως ανέρχεται στα 2900 mm. Τα πιρούνια που διαθέτει το περονοφόρο έχουν μήκος 1150 mm και είναι σταθερά. Το περονοφόρο ανυψωτικό ARMANNI MASTER LIGHT evo περιλαμβάνει ενσωματωμένο φορτιστή και λειτουργεί με μπαταρίες 24 Volt.