Υδραυλικός Γερανός Οχήματος HMF 1330K-RCS

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων & Ναυτικοί (Marine)

Περιγραφή

Ένας ευέλικτος και ευέλικτος γερανός

Ο HMF 1330K-RCS έχει αναπτυχθεί και σχεδιαστεί για την επίλυση πολλών διαφορετικών εργασιών ανύψωσης. Για το σχεδιασμό των εξαρτημάτων και της γεωμετρίας του γερανού χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες μέθοδοι υπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτός ο γερανός προσφέρει λόγο ανύψωσης προς βάρος από τους καλύτερους της αγοράς.

Ο γερανός διατίθεται με έως και 6 υδραυλικές προεκτάσεις και υπερκάμψη 15° μεταξύ της κύριας μπούμας και του βραχίονα, παρέχοντας μεγάλη ευελιξία για απαιτητικές εργασίες σε στενά σημεία, π.χ. μέσα από χαμηλές πύλες και παράθυρα.

Επιπλέον, ο γερανός μπορεί να παραδοθεί με το εξαρτώμενο από το φορτίο σύστημα EVS της HMF, το οποίο παρακολουθεί και διασφαλίζει τη σταθερότητα.