Υδραυλικός Γερανός Οχήματος HMF 1800K-HS10

Υδραυλικοί γερανοί οχημάτων & Ναυτικοί (Marine)

Περιγραφή

Ένας ασφαλής γερανός για φόρτωση και εκφόρτωση

Ο γερανός HMF 1800K-HS10 είναι ένας γερανός όπου η θέση ελέγχου και η βαλβίδα ελέγχου τοποθετούνται στην όρθια πλατφόρμα. Ο χειριστής του γερανού χειρίζεται τον γερανό όρθιος στην πλατφόρμα.

Με τον έλεγχο όρθιας θέσης, ο χειριστής του γερανού έχει αυξημένη εποπτεία των κινήσεων του γερανού. Ειδικά κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του σώματος της πλατφόρμας με π.χ. αρπάγη ή πιρούνι παλετών, ο χειριστής του γερανού έχει πλήρη εικόνα τόσο του σώματος της πλατφόρμας όσο και του χώρου εργασίας.

Στην πλατφόρμα, ο χειριστής του γερανού προστατεύεται από ένα σύστημα ασφαλείας HSL που δημιουργεί ένα εικονικό “κλουβί” ασφαλείας γύρω του.