Πύργος Φωτισμού GENERAC TOWER LIGHT CTF 5.5m / 7m / 9m

Γεννήτριες - Πύργοι φωτισμού

Περιγραφή

Ο πύργος φωτισμού Generac CTF 5.5m / 7m / 9m λειτουργεί χωρίς γεννήτρια και χρησιμοποιεί λάμπες αλογόνου. Το μέγιστο ύψος του πύργου φωτισμού είναι  5.5m, 7m και 9m. Επιπλέον, ο CTF 5.5m / 7m / 9m πύργος φωτισμού διαθέτει τηλεσκοπικό ιστό και η ανύψωσή του γίνεται χειροκίνητα.

Βασικό πλεονέκτημα του πύργου φωτισμού είναι η περιστροφή του τηλεσκοπικού ιστού έως 360 μοίρες. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα για λειτουργία του πύργου φωτισμού με ταχύτητα ανέμου έως και 80km/h. Η προστασία του πύργου φωτισμού είναι ΙΡ55.

Έντυπα