Γερανογέφυρες Επικαθήμενες Κανονικού & Μειωμένου Ύψους

Γερανογέφυρες

Περιγραφή

Οι επικαθήμενες γερανογέφυρες κανονικού και μειωμένου ύψους έχουν ανυψωτική ικανότητα από 800 kg έως και 200000 kg. H εταιρεία μας μελετά και κατασκευάζει γερανογέφυρες βάσει των τελευταίων ευρωπαϊκών κανονισμών, Eurocode.

Κύριο μέλημα για τη Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε. αποτελεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των γερανογεφυρών. Διατίθεται επίσης συμβόλαιο συντήρησης της γερανογέφυρας καθώς και πιστοποίηση από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο φορέα αλλά και πιστοποιητικό και σήμανση γερανογέφυρας CE.

Η ταχύτητα ανύψωσης και η ταχύτητα βαρούλκου γερανογέφυρας έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά καθώς είναι είτε μονή είτε διπλή ή ακόμα και inventer. Ακριβώς όπως οι παραπάνω ταχύτητες, έτσι και η ταχύτητα πορείας γερανογέφυρας είναι μονή ή διπλή ή με inverter. Τα υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά των επικαθήμενων γερανογεφυρών διατηρούν την απόδοση και την αντοχή του μηχανήματος σε υψηλά επίπεδα.