Βαρούλκα και Βίντσια Αέρος PLANETA PNEUMATIC HOISTS

Γερανογέφυρες

Περιγραφή

Με μονή ταχύτητα ανύψωσης, τα βαρούλκα και βίντσια αέρος PLANETA Γερμανίας είναι μία σταθερή κατασκευή με εξαιρετική απόδοση. Η ανυψωτική τους ικανότητα ανέρχεται από 125 kg έως και 10000 kg.

Τα βαρούλκα και βίντσια PLANETA χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και διαθέτουν χειροκίνητο φορείο ή φορείο αέρος. Τέλος, το χειριστήριο που διαθέτουν διευκολύνει το χειριστή στην ομαλή λειτουργία του μηχανήματος.